face JUDr. Andrea Kanoczová
Zapísaná v Registri mediátorov MS SR pod číslom 900

Podávanie podnetu na začatie mediácie:

Písomne môžete podávať návrh na začatie mediácie na adresu:

JUDr. Andrea Kanoczová
mediátorka

Kukorelliho 60, č. kanc. 324
06601 Humenné

Elektronicky na adresy:

mailinfo@mediator-humenne.sk
maila.kanoczova@gmail.com

Osobne v mediačnej kancelárii

Kukorelliho 60, č. kanc. 324
06601 Humenné

(kancelária sa nachádza na II. poschodí, č. dverí 324)

phoneTelefón: +421 905 894632

Konzultačné hodiny

Pondelok - Streda
8:30 - 14:30
Štvrtok
10:00 - 14:30
mimo uvedených hodín po telefonickej dohode