PORADŇA

Chcem sa poradiť o znížení alebo odpustení výživného. Po rozvode ostali synovia u manželky a ja mám na nich platiť po 120 €. Už dva mesiace som bez roboty, som na úrade práce a prišlo mi rozhodnutie, že nemám nárok ani na podporu v nezamestnanosti a neviem z čoho mám to výživné platiť. Volal som žene, ale tá povedala, že mi aspoň vezmú vodičák. To môžu? Čo mám robiť?


V prvom rade treba uviesť, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom do času kedy nie sú schopné samé sa živiť, je daná zákonom a týka sa aj rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi.
O zmene výživného môže rozhodnúť len súd a to tak, že upraví rozsah vyživovacej povinnosti alebo schváli mimosúdnu dohodu rodičov (alebo napr. povinného rodiča a plnoletého dieťaťa). Práve tu je vhodný priestor na využitie mediácie, zvyčajne je riešenie cestou mediácie rýchlejšie a vhodnejšie aj čo sa týka zachovania dobrých vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi zúčastnenými osobami.
Zákon určuje minimálnu výšku výživného, ktoré je povinný platiť každý rodič bez ohľadu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa ( k 1.10.2014 je to 27,126 €).
Pokiaľ ste v hmotnej núdzi, tak môžete o poskytnutie právnej pomoci aj formou mediácie požiadať Centrum právnej pomoci.
Čo sa týka odobratia vodičského preukazu, tak to zákon umožňuje ako spôsob výkonu exekúcie pri neuhrádzaní určeného výživného.

Späť