PORADŇA

S Petrom spolu žijeme ako partneri skoro 10 rokov, máme aj dve malé deti. On má stavebnú firmu, dosť zarába a ja som už niekoľko rokov doma - na materskej. Teraz si našiel inú a chce aby som odišla z "jeho" bytu, ktorý však kúpil až počas nášho vzťahu a vraj aj deti si vysúdi. Som zúfalá, lebo pred tým, ako som sa k nemu nasťahovala, som mala byt po babke, ale ten som predala a spolu sme opravili a zariadili tento byt. Myslím, že po toľkých rokoch, čo som sa o neho starala, ma nemôže len tak vyhodiť na ulicu a mám nárok na polovicu bytu a majetku.

Monika L.


Milá Monika,

napriek tomu, že ste s vašim partnerom boli toľké roky spolu, nestali ste sa zo zákona bezpodielovými spoluvlastníkmi, lebo tými môžu byť len manželia. Čo sa týka bytu, je dôležité kto je zapísaný ako jeho vlastník na liste vlastníctva. Samozrejme máte nárok na vrátenie vašich peňazí preukázateľne vložených do rekonštrukcie bytu. Ostatné hnuteľné veci sú buď vo výlučnom vlastníctve jedného z vás alebo v spoluvlastníctve oboch. Aj keď z právneho hľadiska možno vlastníctvo konkrétnych vecí nebude sporné, pri vzájomnom vyporiadaní by som odporúčala dohodnúť sa radšej mediáciou ako súdne, lebo tu by bol priestor na zohľadnenie záujmov oboch, špecifík vzťahu a podobne. Mediáciou sa dá riešiť aj otázka zverenia a ďalšej starostlivosti o deti. Deti môžu byť zverené jednému z vás, alebo ostanú v striedavej starostlivosti oboch, pričom sa zohľadňujú hlavne záujmy detí a to citové väzby, vývinové potreby, stabilita budúceho výchovného prostredia ako aj schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

V poslednom čase sa mnohé nezosobášené páry chcú dohodnúť mediáciou o spoločnom hospodárení a financovaní domácnosti, aj o rozdelení majetku pre prípad rozchodu, lebo sa chcú včas vyhnúť majetkovým nezhodám a nerovnostiam. Teda pre prípad, že s partnerom spolu ostanete, zvážte aj takúto možnosť.

Späť