PORADŇA

Rozhodla som sa napísať do vašej poradne lebo už neviem čo mám robiť. Keď zomrel môj muž, tak som dom darovala synovi a neveste, ktorí tam so mnou bývali, s tým, že ma dochovajú. Dlho bolo všetko v poriadku, ale prišli o robotu a tak nevesta začala robiť opatrovateľku v Rakúsku a syn si občas nájde nejakú brigádu v okolí. Ja som chorá, neposlúchajú ma nohy, ani do obchodu nevládzem ísť a nemá mi kto nakúpiť. Aj obývačku s televízorom predo mnou zamkli, lebo vraj míňam veľa elektriky, stále sa len hádame. Pomáha mi jedna susedka a tá vravela, že mám prepísať dom na ňu a ona sa o mňa postará. Len neviem, či to tiež nebude tak, že keď prepíšem na ňu dom, tak to bude rovnaké a možno skončím rovno v domove dôchodcov. Čo mám urobiť?

Marta B.


Milá pani Marta,

je zrejmé, že ste v zložitej situácii lebo príbuzní, s ktorými spolu bývate a zaviazali sa, že vás dochovajú sa nejaký čas o vás nestarajú tak ako očakávate a potrebujete. Teraz máte náhradu v podobe susedy avšak tá podmieňuje starostlivosť o vás prevodom domu na ňu.
Zvážte, či by na začiatku nestálo za námahu pokúsiť sa o upokojenie vzťahov vo vašej rodine. Ak sa neviete dohodnúť s príbuznými sama, tak sa skúste dohodnúť pred mediátorom so synom a nevestou, alebo aj so susedou a upraviť sporné otázky ako napríklad konkrétnu starostlivosť o vás, podmienky spolunažívania vzhľadom na zmenenú situáciu v ich rodine a s ohľadom na váš aktuálny zdravotný stav a podobne.
Ak sa nedohodnete a vy budete uvažovať o ponuke susedky, tak je nutné uviesť, že v tejto chvíli nemáte právo disponovať s týmto domom, teda ho na ňu nemôžete previesť. Museli by ste sa domáhať vrátenia daru písomnou výzvou voči synovi a neveste a ak by vám ho dobrovoľne nevrátili, podať žalobu na príslušný súd a preukázať, že obdarovaní sa k vám správajú tak, že to hrubo porušuje dobré mravy. Aj v tomto prípade plynie trojročná premlčacia doba, ktorá začína plynúť momentom, keď obdarovaní porušili dobré mravy voči vám alebo členom vašej rodiny a v tejto lehote musíte podať túto žalobu na súd. V tejto chvíli je ťažké predpovedať, či budete v spore úspešná a ako dlho bude toto súdne konanie trvať, ale odporúčam využiť dostupnú právnu pomoc. Až keď budete znovu právoplatnou vlastníčkou domu, môžete uvažovať o jeho prípadnom prevode na ďalšie osoby.

Späť