PORADŇA

Mám taký naliehavý problém. S exmanželom máme dohodnutú striedavú starostlivosť o nášho 10-ročného syna. Tieto vianočné prázdniny má byť syn pri mne, ale ja by som chcela zobrať v robote čím viac služieb cez sviatky, lebo potrebujem peniaze. Myslela som, že syna postrážia rodičia, ale tí chcú ísť k príbuzným na Ukrajinu. Mám sa radšej skúsiť dohodnúť s exmanželom, že si syna vezme na niektoré dni cez sviatky, alebo ho mám pustiť s babkou a dedkom na Ukrajinu? Nepotrebujem k tomu súhlas súdu? Nemôže to využiť bývalý proti mne? Minulý rok žiadal výlučnú starostlivosť , ale neuspel.

Nataša O.


Striedavá starostlivosť o dieťa v prvom rade predpokladá určitú mieru vzájomnej tolerancie a schopnosť komunikácie medzi rodičmi dieťaťa. Samozrejme v živote môžu nastať situácie, kedy je nemožné dodržať dohodnuté alebo určené pravidlá starostlivosti o dieťa. Vždy však, ak viete, že takáto situácia nastane alebo by mohla nastať je vhodné sa vopred dohodnúť na riešení alebo pravidlách podľa ktorých budete postupovať. Ak máte obavy z toho, že toto vaše pracovné tempo využije bývalý manžel vo svoj prospech, aby získal syna do výlučnej starostlivosti, odporúčam uzavrieť vopred mediačnú dohodu, v ktorej si dohodnete minimálne spôsob trávenia týchto Vianoc tak aby to v čo najväčšej miere zodpovedalo záujmom a vôli tak rodičov ale hlavne syna. Často si rodičia pred mediátorom dohodnú aj presnejšie pravidlá styku s dieťaťom napríklad stretávanie sa so starými rodičmi, úhrada neobvyklých výdavkov dieťaťa ako je napríklad školský výlet, stretávanie sa detí s ďalšími osobami ako napríklad blízky priateľ alebo priateľka rodiča. Mediačná dohoda je pre oboch rodičov záväzná, v prípade ak by menila výrok rozsudku súdu vo veci úpravy styku rodičov s dieťaťom ( napríklad zmena starostlivosti, zmena výživného) je nevyhnutné, aby ju schválil aj súd. Ak však potrebujete iba vyriešiť momentálnu situáciu je mediácia veľmi rýchlym a efektívnym riešením.

Ak by ste sa rozhodli pustiť syna na Ukrajinu so starými rodičmi a obávate sa, že by s tým bývalý manžel nesúhlasil a použil by to ako argument pre výlučnú starostlivosť otca tak radšej vopred žiadajte aj písomný súhlas otca s takouto cestou.

Späť