PORADŇA

Mám problémy na pracovisku a už neviem na koho sa obrátiť. Som bývalá riaditeľka školy v X. V poslednom výberom konaní som neuspela, ale na škole som ostala učiť a vtedy začali aj moje problémy. Riaditeľ mi nedal v tomto školskom roku triedu, aj napriek tomu, že som ju chcela, neustále kontroluje moju dochádzku, dostala som upozornenie, že meškám na hodiny, aj keď sa to stalo len raz a mala som na to vážny dôvod. Verejne ma očierňuje, že za môjho vedenia sa škola zadlžila, čo však nie je pravda. Obrátila som sa na inšpektorát práce, ale nezistili porušenie, mám sa vraj obrátiť na súd. Tá šikana je už však neznesiteľná a zhoršuje sa mi aj zdravotný stav. Čo mám urobiť?

Marta L.


Pani Marta,

opisujete dlhodobejšie nezhody s vašim nadriadeným, uvádzate, že pociťujete z jeho strany šikanu. Právne sa takéto konanie nazýva nerovnakým zaobchádzaním, v antidiskriminačným zákonom stanovených prípadoch dokonca diskriminácia.

Prvé, čo podľa zákona musíte urobiť, je ohradiť sa proti konkrétnemu konaniu nadriadenému ústne, ale vhodnejšie je písomne. Takouto sťažnosťou sa musí zamestnávateľ zaoberať a riešiť ju. Výsledok však často nenapĺňa predstavy zamestnanca lebo málokedy mu nadriadený dá za pravdu a preto ďalej podáva ďalšie sťažnosti na rôzne inštitúcie, konečným riešením je podanie príslušnej žaloby na súd. Častokrát ide o veľmi zdĺhavý boj s veľmi nejasným výsledkom, ktorý vyčerpáva obe strany a spôsobuje im nielen finančné, ale aj zdravotné problémy, ako ste spomenuli. Podľa fázy konfliktu prichádza do úvahy aj možnosť riešenia sporu mediáciou. Tým, že pred mediátorom prebieha iná forma komunikácie, kde strany komunikujú prostredníctvom mediátora a nie priamo a berie sa dôraz aj na emočnú a právnu stránku konfliktu je pravdepodobné, že skôr sa zhodnete na spoločnom riešení. Zákonných možností obrany máte niekoľko, ale pre efektívne vyriešenie je najlepšie zvoliť si ten správny postup, odporúčam preto poradiť sa s právnikom, alebo kontaktujte odbory.

Späť