PORADŇA

Vážená pani doktorka,

píšete, že mediáciou sa dá dohodnúť na rôznych veciach. Ja som teraz dostal od exekútora list, lebo som nezaplatil poistné zdravotnej poisťovni, ale trovy ktoré si ten exekútor dal, sú vyššie ako ten môj dlh a to mu teda nezaplatím. Podľa mňa je to aj protizákonné. Chcem sa opýtať či sa mám dohodnúť s poisťovňou alebo rovno s tou spoločnosťou čo ma dala na exekúciu, že im splatím ten dlh a oni nech vezmú exekúciu späť.

Ivan F.


Vážený pán Ivan F.,

píšete, že voči vám bola začaté exekučné konanie lebo ste nezaplatili zdravotné postenie, čo sám uznávate. Začatím exekúcie automaticky vzniká exekútorovi nárok na niektoré trovy konania a tieto jeho trovy budú len narastať, ak dobrovoľne nezaplatíte. Odporúčam vám teda komunikovať a dohodnúť sa priamo s exekútorom a uhradiť čím skôr dlh, najlepšie do uplynutia 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Ak nesúhlasíte s výškou trov, môžete do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie podať voči nim námietky a bude sa nimi zaoberať príslušný súd. Ak by ste sa aj dohodli s oprávneným na späť vzatí exekúcie, vzniknuté trovy exekútorovi musí niekto zaplatiť a je málo pravdepodobné, že ich bude chcieť zaplatiť oprávnený. V budúcnosti sa snažte dohodnúť s tým komu dlhujete včas, skôr ako začne exekučné konanie.

Späť