PORADŇA

Vážená redakcia ...

Práve som sa s rodinou vrátil veľmi nahnevaný z dovolenky a chcem sa poradiť čo mám urobiť, lebo za tie peniaze také služby , to nenechám len tak! Začalo to už odletom, meškali sme skoro tri hodiny, delegátka nikde, bolo tam plno malých detí, proste hrozné. Do hotela sme prišli o druhej v noci, mali sme objednanú štvorposteľovú izbu, ubytovali nás v dvoch dvojposteľových s tým, že na druhý deň nás presťahujú. Vybavili to až na tretí deň. Vedľa hotela sa niečo stavalo, hluk bol od skorého rána, pričom ma ubezpečili, že ide o tichý rodinný hotel. Na pláž sme museli ísť cez stavenisko, proste horor. Ani strava nebola nejaká super. Hneď som utekal do cestovky, najprv sa vyhovárala, že ona je len sprostredkovateľ, potom mi povedala, že mám napísať reklamáciu a uvidí čo sa dá robiť.

Jozef F.


Milý Jozef,

chápem, že ste veľmi rozčarovaný a nahnevaný z dovolenky a žiadate nejakú kompenzáciu za nesplnenie dohodnutých podmienok. Čo sa týka meškania letu, na to sa vzťahuje smernica EÚ a pri meškaní nad dve hodiny máte nárok na starostlivosť zo strany leteckej spoločnosti, ktorá musí zabezpečiť jedlo a nápoje adekvátne času čakania na meškajúce lietadlo, a taktiež umožniť vykonanie 2 telefonátov alebo poslanie 2 správ. Pri meškaní nad 3 hodiny máte nárok aj na vrátenie časti peňazí za daný let, ak meškanie nezapríčinila tzv. vyššia sila (napr. búrka). Čo sa týka ostatn@?ch problémov na dovolenke, urobili ste veľmi správne, že ste ich reklamovali hneď u delegátky, mala o tom spísať záznam a dať vám jeho kópiu. Pokiaľ priamo na mieste nedošlo k náprave, tak písomnú reklamáciu musíte uplatniť voči cestovnej kancelárii do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, inak právo zaniká. Ak by cestovná kancelária nevybavila reklamáciu k vašej spokojnosti , môžete podať žalobu na súd, prípadne vhodnejšie by bolo začať mimosúdny zmier čiže mediáciu, čo bude určite rýchlejšie. Mediácia sa dá využiť aj pre spory zo zahraničnými cestovnými kanceláriami v EÚ.

Späť