Bez prehry

Nakoľko samotná mediácia je založená na komunikačných technikách, výsledná dohoda ma byť výhodná pre obe strany, tzv. konsenzus založený na princípe viťaz - viťaz.

Výsledok máte vo svojich rukách. Mediátor vas nesmie nútiť ku konkrétnemu rozhodnutiu, môže vás iba poučiť o právnych a morálnych dôsledkoch dohody.