Bez súdu

Výsledkom mediácie je písomná dohoda, ktorá je pre strany záväzná. Mediácia môže prebiehať aj ak už začalo konanie na súde.