Diskrétnosť

Mediácia je neverejná.

Mediátor, ako aj osoby zúčastnené na mediácii, musia zachovávať mlčanlivosť. Nehrozí teda, že váš spor bude medializovaný alebo sa o ňom dozvedia vaši priatelia či nepriatelia.