Finančná výhoda

Platí sa základný poplatok + platíte za uskutočnené stretnutia. Čím skôr sa dohodnete - tým menej za mediáciu zaplatíte. Zvyčajne každá strana platí 1/2 celkovej ceny alebo svoju časť mediačných stretnutí.
Druhou možnosťou je paušál vo výške percenta zo sumy sporu, ktorý je výhodnejší pri sporoch vyššej hodnoty, je výrazne nižší ako súdny poplatok.
Ak už spor prebieha na súde a vy uzavriete mediačnú dohodu, ktorú schváli súd vo forme zmieru, bude vám časť súdneho poplatku vrátená.
Mediácia vám môže byť preplatená prostredníctvom centier právnej pomoci, ak ste v hmotnej núdzi.