Rýchlosť

Mediáciou môžete spor vyriešiť už za jeden deň. Maximálna dĺžka trvania mediácie je 90 dní pri spotrebiteľských sporoch a 6 mesiacov pri ostatných sporoch. Priemerná dĺžka súdneho konania bola v roku 2015: 14,4 mesiaca.