Ponuka služieb

hands

Zameriavam sa na mimosúdne riešenie sporov formou mediácie a facilitácie.

Mediáciu vykonávam v sporoch, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov i v cezhraničných sporoch.

Výhody mediácie

Prioritou kancelárie je osobný prístup ku klientom a ochota zaoberať sa akýmkoľvek problémom na odbornej úrovni. Kvalita služieb je postavená na dôvere, 16 ročnej právnej praxi, dlhoročných skúsenostiach z riešenia konfliktov nielen formou mediácie, ale aj facilitáciou a inými spôsobmi alternatívneho riešenie konfliktov. Veľmi často v záujme klienta spolupracujem pri konkrétnych prípadoch aj s externými odborníkmi a konzultantmi.

Služby poskytujem v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Spotrebiteľské spory

Od 1.1.2016 vykonávam mediácie aj v spotrebiteľských sporoch.

ON-LINE mediácie

Vykonávam mediácie aj tzv. on-line formou, v prípade ak sa jedna zo strán nemôže osobne zúčastňovať mediačných stretnutí a nezvolila si zástupcu. Komunikácia s touto stranou prebieha buď telefonicky, e.mailom alebo písomne.

Kontaktovať ma môžete osobne v priestoroch kancelárie. Odporúčam vopred si dohodnúť si termín, aby som sa Vám mohla plnohodnotne venovať.

Rovnako ma môžete kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo písomne.